HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Firma

Informacje ogólne

W dniu 26 września 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. podjęło decyzję o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

Historia

1834 – powstaje Huta Cynku „Wilhelmina”

1863 – dobudowana zostaje Huta Ołowiu

1948 – działalność poszerza się o Wydział Rafinerii Miedzi

1972 – przyjęto nazwę Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice”

1978 – uruchomiona zostaje Walcownia Taśm Miedzianych

1998 – przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa

2000 – komercjalizacja przedsiębiorstwa Państwowego, HMN Szopienice zostaje włączone do grupy kapitałowej Impexmetal SA

2005 – wejście w struktury grupy kapitałowej Boryszew SA

AkcjonariuszeWładze Spółki

Likwidator Spółki: Kazimierz Kwaśniak