HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Kontakt z akcjonariuszami

 

                                                Ogłoszenie

Likwidator Spółki pod firmą Huta Metali Nieżelaznych Szopienice Spółka Akcyjna w likwidacji  z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku         o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Ks. Mjr. K. Woźniaka 12c, 40-389 Katowice, pokój nr 6 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 11:00.