HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Dotacje

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW