HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Zarząd

Likwidator

Kazimierz Kwaśniak
tel: +48 32 759 13 01
e-mail: kwasniak_k@hutaszopienice.com.pl