HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie i rekultywację osadników (numer oferty: N0257) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDF

teren byłego II kompleksu HMN Szopienice w KatowicachOpis:

Zapraszamy do składania ofert na zagospodarowanie odpadów innych niż zawierających 12% cynku występujących na terenie objętym rekultywacją, przygotowanie osadnika nr 2 w celu ulokowania w nim szlamów zawierających mniej niż 12% cynku oraz rekultywację techniczną obszaru przeznaczonego do rekultywacji.

W załączeniu przedstawiamy dokumenty wymagane do złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście lub listownie w siedzibie HMN Szopienice S.A w likwidacji w terminie do dnia 26.03.2014 r. do godz. 11.  

Szczegółowy sposób składania oferty oraz jej formę określają dołączone załączniki.

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Sidło tel. 32 759 12 58

Janusz Jachimczak tel. 32 759 14 38

Załączniki:

TAK

NIEZapytanie do oferty: