HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Ogłszenie GW z dnia 22 września 2020 r. (numer oferty: N0330) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDFOpis:

W dniu 22 września 2020 roku na łamach Gazety Wyborczej na str. 6 w czesci Ogłoszenia i Komunikaty  ukazało się ogłoszenie Likwidatora spółki o przetargu na nieruchomości będące w jej użytkowaniu wieczystym następującej treści:

 

 OGŁOSZENIE – HMN „Szopienice” SA w likwidacji

 

Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

ogłasza zamiar zbycia w formie przetargu pisemnego

 

prawa użytkowania wieczystego w całości lub udziałach dla następujących nieruchomości (działek):

 

- działek gruntowych zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr geodezyjnych:   771/77 (4 989 m2), 772/77 (8 313 m2), 773/77 (954 m2), 774/77 (35 m2), 793/79 (2 949 m2), 794/79 (1 635 m2), 795/79 (1 940 m2), 992/77 (2 522 m2), 993/77 (41 m2), 995/77 (2 712 m2), 997/77 (3 406 m2), 998/77 (249 m2), 1000/77 (1 503 m2), 1001/77 (308 m2), 1003/79 (2 576 m2) w cenie wywoławczej 30,00 netto za m2. 

 

- działki gruntowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Roździeńskiej o nr geodezyjnym 1184/37 (4338 m2) w  cenie wywoławczej 31,00 netto za m2.

 

- działek po rekultywacji zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr geodezyjnych: 1024/77 (21 165 m2), 1027/77 (14 618 m2),1029/77 (21 419 m2), 1030/77 (4 620 m2), 1031/77 (139 m2) w cenie wywoławczej 25,00 PLN netto za m2,

 

- działki gruntowej zlokalizowanej na terenie Szopienic w okolicach ulicy Morawa o nr geodezyjnym 1666/25     (1 938 m2) w cenie wywoławczej 30,00 PLN netto za m2.

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oferenta oraz adres zameldowania, ksero dowodu osobistego bądź paszportu; w przypadku osoby prawnej: nazwa firmy, siedziba, jej forma prawna, odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, nr NIP i REGON,
  • oferowaną cenę zakupu netto,
  • dane kontaktowe: e-mail, telefon.

Termin otwarcia ofert – następnego dnia po upływie terminu wpływu.

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferowana cena i forma płatności.

O wyborze oferty Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji zawiadomi wybranego oferenta telefonicznie lub e-mailowo.

Warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie uzyskanie na nią zgody organów korporacyjnych HMN Szopienice S.A w likwidacji , w tym Rady Nadzorczej spółki.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia bez wyboru którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub wielu podmiotów z którymi podejmie negocjacje.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod numerem telefonu  662-352-354 lub 609 902 012. 

TAK

NIEZapytanie do oferty: