HMN Szopienice S.A. w likwidacji
ogłoszenie GW 19.03.2019 r (numer oferty: N0327) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDFOpis:

W dniu 19 marca 2019 roku na łamach Gazety Wyborczej na str. 17  ukazało się ogłoszenie Likwidatora spółki o przetargu na nieruchomości będące w jej użytkowaniu wieczystym następującej treści:

 

OGŁOSZENIE – HMN „Szopienice” SA w likwidacji

 

Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

ogłasza zamiar zbycia w formie przetargu pisemnego

 

prawa użytkowania wieczystego w całości lub udziałach dla następujących nieruchomości (działek):

 

- działek gruntowych  zlokalizowanych na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. majora K.  Woźniaka o  nr geodezyjnych:

 

 1636/18 (11 m2 1691/18 (487 m2), 1698/18 (820 m2), 1699/18 (12 211 m2), 2158/18 (1 834 m2) w cenie wywoławczej 40,00 netto za m2,

 

 1640/18 (2 605 m2) z posadowionym na niej zabytkowym budynkiem wieży ciśnień (jego cena do negocjacji), 2031/18 (4 538 m2, 2160/18 (2 300 m2)   w cenie wywoławczej 23,00 netto za m2,

 

  1653/18 (13 710 m2), 2023/18 (902 m2), 2033/18 (5 828 m2), 2039/18 (297 m2), 2146/18 (609 m2), 2147/18 (739 m2)  w cenie wywoławczej 42,00 netto za m2,

 

 1915/18 (5 551 m2) w cenie wywoławczej 32,00 netto za m2

 

 1662/18 (4 059 m2), 1672/18 (25 m2), 1678/18 (2 905 m2), 1880/18 (4 085 m2), 1882/18 (492 m2), 1884/18 (7 024

   m2), 1886/18 (3 665 m2), 1888/18 (229 m2), 1965/18 (7 847 m2)  w cenie wywoławczej 42,00 netto za m2,

 

 

- działek po rekultywacji zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr geodezyjnych:

 

1024/77 (21 165 m2), 1027/77 (14 618 m2),1029/77 (21 419 m2), 1030/77 (4 620 m2), 1031/77 (139 m2) w cenie wywoławczej 21,00 PLN netto za m2,

 

- działek gruntowych zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr geodezyjnych:  

 

 771/77 (4 989 m2), 772/77 (8 313 m2), 773/77 (954 m2), 774/77 (35 m2), 793/79 (2 949 m2), 794/79 (1 635 m2), 795/79 (1 940 m2), 992/77 (2 522 m2), 993/77 (41 m2), 995/77 (2 712 m2), 997/77 (3 406 m2), 998/77 (249 m2), 1000/77 (1 503 m2), 1001/77 (308 m2), 1003/79 (2 576 m2) w cenie wywoławczej 40,00 netto za m2,

 

 1034/77 (154 m2), 1037/77 (5 377 m2), 1039/77 (2 615 m2), 692/38 (1 945 m2), 776/77 (1 789 m2) w cenie wywoławczej 38,00 netto za m2,

 

 1013/77 (545 m2), 1018/77 (1 588 m2), 1033/77 (508 m2), 1041/77 (3 355 m2), 804/79 (28 m2), 865/79 (458 m2), 866/79 (227 m2), 867/79 (60 m2), 988/79 (4 359 m2) w cenie wywoławczej 38,00  netto za m2,

 

 390/79 (160 m2)  z posadowionym na nim budynkiem o pow. użytkowej 110 m2  w cenie wywoławczej 14 000,00 PLN netto za całą nieruchomość,

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oferenta oraz adres zameldowania, ksero dowodu osobistego bądź paszportu; w przypadku osoby prawnej: nazwa firmy, siedziba, jej forma prawna, odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, nr NIP i REGON,
  • oferowaną cenę zakupu netto,
  • dane kontaktowe: e-mail, telefon.

Termin otwarcia ofert – następnego dnia po upływie terminu wpływu.

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferowana cena i forma płatności.

O wyborze oferty Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji zawiadomi wybranego oferenta telefonicznie lub e-mailowo.

Warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie uzyskanie na nią zgody organów korporacyjnych HMN Szopienice S.A w likwidacji , w tym Rady Nadzorczej spółki.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia bez wyboru którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub wielu podmiotów z którymi podejmie negocjacje.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod numerem telefonu  662-352-354 lub 609 902 012. 

TAK

NIEZapytanie do oferty: