HMN Szopienice S.A. w likwidacji
ogłoszenie o przetargu 25.09.2018 r. (numer oferty: N0321) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDFOpis:

W dniu 25 września  2018 roku na łamach Gazety Wyborczej w dziale Komunikaty.pl Ogłoszenia i Reklamy na str. 11 ukazało się ogłoszenie Likwidatora spółki o przetargu na nieruchomości będące w jej użytkowaniu wieczystym następującej treści:

 

 OGŁOSZENIE – HMN „Szopienice” SA w likwidacji

 

Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

ogłasza zamiar zbycia w formie przetargu pisemnego

 

prawa użytkowania wieczystego w całości lub udziałach dla następujących nieruchomości (działek):

 

- działek gruntowych  zlokalizowanych na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. majora K. Woźniaka o  nr geodezyjnych:

 

 1636/18 (11 m2), 1691/18(487 m2), 1698/18 (820 m2), 1699/18 12 211 m2) w cenie wywoławczej 60,00 PLN netto za m2,

 

 1639/18 (4 434 m2)- działka w trakcie podziału- część nr 2 (północna- 1 834 m2) w cenie wywoławczej 55,00 PLN netto za m2, ,część nr 3 (południowa- 2 300 m2) w cenie wywoławczej 26,00 PLN netto za m2,

 

  2031/18 (4 538 m2) cenie wywoławczej 35,00 PLN netto za m2,

 

 1640/18 (2 605 m2) z posadowionym na niej zabytkowym budynkiem wieży ciśnień (jego cena do negocjacji) w cenie wywoławczej 26,00 PLN netto za m2,

 

 1915/18 (5 551 m2) w cenie wywoławczej 41,00 PLN

 

- działek po rekultywacji zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr geodezyjnych:

 

1024/77 (21 165 m2), 1027/77 (14 618 m2),1029/77 (21 419 m2), 1030/77 (4 620 m2), 1031/77 (139 m2) w cenie wywoławczej 25,00 PLN netto za m2,

 

- działek gruntowych zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr geodezyjnych:  

 

 771/77 (4 989 m2), 772/77 (8 313 m2), 773/77 (954 m2), 774/77 (35 m2), 793/79 (2 949 m2), 794/79 (1 635 m2), 795/79 (1 940 m2), 992/77 (2 522 m2), 995/77 (2 712 m2), 997/77 (3 406 m2), 1000/77 (1 503 m2), 1003/79 (2 576 m2) w cenie wywoławczej 52,00 PLN netto za m2,

 

 1001/77 (308 m2), 993/77 (41 m2), 998/77 (249 m2) w cenie wywoławczej 35,00 PLN netto za m2,

 

 1034/77 (154 m2), 1037/77 (5 377 m2), 1039/77 (2 615 m2), 692/38 (1 945 m2), 776/77 (1 789 m2) w cenie wywoławczej     50,00 PLN netto za m2,

 

 1013/77 (545 m2), 1018/77 (1 588 m2), 1033/77 (508 m2), 1041/77 (3 355 m2), 865/79 (458 m2), 866/79 (227 m2), 867/79 (60 m2), 988/79 (4 359 m2) w cenie wywoławczej 50,00 PLN netto za m2,

 

 907/79 (1 110 m2), 804/79 (28 m2) w cenie wywoławczej 57,00 PLN netto za m2,

 

 390/79 (160 m2)  z posadowionym na niej budynkiem o pow. użytkowej 110 m2  w cenie wywoławczej 17 000,00 PLN netto za całą nieruchomość,

 

- działek zlokalizowanych na terenie Szopienic w okolicach ulicy Morawa o nr geodezyjnych:

 

 1663/25 (252 m2), 1666/25 (1 938 m2), 1675/25 (906 m2), 1734/32 (394 m2), 1739/32 (927 m2) w cenie wywoławczej 30,00 PLN netto za m2.

W/w działki mogą być wykorzystane pod garaże lub ogródki działkowe.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oferenta oraz adres zameldowania, ksero dowodu osobistego bądź paszportu; w przypadku osoby prawnej: nazwa firmy, siedziba, jej forma prawna, odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, nr NIP i REGON,
  • oferowaną cenę zakupu netto,
  • dane kontaktowe: e-mail, telefon.

Termin otwarcia ofert – następnego dnia po upływie terminu wpływu.

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferowana cena i forma płatności.

O wyborze oferty Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji zawiadomi wybranego oferenta telefonicznie lub e-mailowo.

Warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie uzyskanie na nią zgody organów korporacyjnych HMN Szopienice S.A w likwidacji , w tym Rady Nadzorczej spółki.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia bez wyboru którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub wielu podmiotów z którymi podejmie negocjacje.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod numerem telefonu  662-352-354 lub (032) 759-13-02.  


TAK

NIEZapytanie do oferty: