HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Ogłoszenie o przetargu 01.2018 (numer oferty: N0315) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDFOpis:

W dniu 25 stycznia 2018 roku na łamach Gazety Wyborczej ukazało się ogłoszenie Likwidatora spółki o przetargu na nieruchomości będące w jej użytkowaniu wieczystym następującej treści:

 


 OGŁOSZENIE – HMN „Szopienice” SA w likwidacji

 

Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

ogłasza zamiar zbycia w formie przetargu pisemnego

 

prawa użytkowania wieczystego w całości lub udziałach dla następujących nieruchomości (działek):

 

- działek drogowych zlokalizowanych na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. majora K. Woźniaka o  nr geodezyjnych:

1793/18 (2487 m2), 1796/18 (389 m2), 1800/44 (96 m2), 1977/18 (972 m2) w cenie wywoławczej 36 PLN netto za m2,

- działek gruntowych  zlokalizowanych na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. majora K. Woźniaka o  nr geodezyjnych: 1785/18 (6274 m2) w cenie wywoławczej 80 PLN netto za m2,1683/18 (5815 m2) w cenie wywoławczej 54 PLN netto za m2, 1690/18 (1196 m2) w cenie wywoławczej 31 PLN netto za m2,1790/18 (7374 m2), 1794/18 (9569 m2), 1795/18 (104 m2), 1799/18 (7079 m2), 1839/18 (4895 m2) i 1974/18 (855 m2) w cenie wywoławczej 83 PLN netto za m2.

Istnieje możliwość negocjacji cen nieruchomości.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14, w terminie 5 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oferenta oraz adres zameldowania, ksero dowodu osobistego bądź paszportu; w przypadku osoby prawnej: nazwa firmy, siedziba, jej forma prawna, odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, nr NIP i REGON,
  • oferowaną cenę zakupu netto,
  • dane kontaktowe: e-mail, telefon.

Termin otwarcia ofert – następnego dnia po upływie terminu wpływu.

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferowana cena i forma płatności.

O wyborze oferty Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji zawiadomi wybranego oferenta telefonicznie lub e-mailowo.

Warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie uzyskanie na nią zgody organów korporacyjnych HMN Szopienice S.A w likwidacji , w tym Rady Nadzorczej spółki.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia bez wyboru którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub wielu podmiotów z którymi podejmie negocjacje.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod numerem telefonu  662-352-354 lub (032) 759-13-02.  


TAK

NIEZapytanie do oferty: