HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości (numer oferty: N0312) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDFOpis:

W dniu 09 października 2017 roku na łamach Gazety Wyborczej ukazało się ogłoszenie Likwidatora spółki o przetargu na nieruchomości będące w jej użytkowaniu wieczystym następującej treści:

OGŁOSZENIE – HMN „Szopienice” SA w likwidacji

 

Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

ogłasza zamiar zbycia w formie przetargu pisemnego

 

prawa użytkowania wieczystego w całości lub udziałach dla następujących nieruchomości (działek):

 

- działek po rekultywacji zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr geodezyjnych:

1024/77 (21165 m2), 1027/77 (14618 m2),1029/77 (21419 m2), 1030/77 (4620 m2), 1031/77 (139 m2), 1033/77 (508 m2), w cenie wywoławczej 40 PLN netto za m2,

- działek drogowych zlokalizowanych na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. majora K. Woźniaka o  nr geodezyjnych:

1793/18 (2487 m2), 1796/18 (389 m2), 1800/44 (96 m2), 1837/18 (504 m2), 1934/18 (386 m2), 1977/18 (972 m2), 2015/18 (2223 m2), 2016/18 (808 m2), 2026/18 (687 m2) i 2059/18 ( 2349 m2) w cenie wywoławczej 50 PLN netto za m2,

- działek gruntowych zlokalizowanych na terenie byłego II kompleksu Huty w okolicach ulic 11 Listopada i Roździeńskiej o nr geodezyjnych:

771/77 (4989 m2), 772/77 (8313 m2), 773/77 (954 m2), 774/77 (35 m2), 776/77 (1789 m2), 780/77 (2681 m2), 781/77 (4640 m2), 793/79 (2949 m2), 794/79 (1635 m2), 795/79 (1940 m2), 804/79 (28 m2), 820/77 (693 m2), 878/77 (3209 m2),  907/79 (1110 m2),  973/79 (4594 m2), 992/77 (2522 m2), 993/77 (41 m2), 995/77 (2712 m2), 997/77 (3406 m2) 998/77 (249 m2), 1000/77 (1503 m2), 1001/77 (308 m2), 1003/79 (2576 m2), 1011/77 (95 m2), 1013/77 (545 m2), 1014/77 (849 m2), 1017/77 (297 m2), 1018/77 (1588 m2), 1020/79 (857 m2), 1034/77 (154 m2), 1037/77 (5377 m2), 1039/77 (2615 m2), 1041/77 (3355 m2), 1196/8 (132 m2), 1198/8 (297 m2), 1330/8 (151 m2), 1406/8 (2206 m2), 1407/8 (2016 m2) i 1411/8 (1081 m2) w cenie wywoławczej 70 PLN netto za m2,  

- działek gruntowych  zlokalizowanych na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. majora K. Woźniaka o  nr geodezyjnych:

1785/18 (6274 m2), 1915/18 (5551 m2), 1919/18 (59 m2), 1920/18 (23 m2), 1924/18 (245 m2), 2049/18 (1178 m2) i  2051/18 (3966 m2) w cenie wywoławczej 70 PLN netto za m2,

- działek gruntowych  zlokalizowanych na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. majora K. Woźniaka o  nr geodezyjnych:

1636/18 (11 m2), 1639/18 (4434 m2), 1640/18 (2605 m2) z posadowionym na niej zabytkowym budynkiem wieży ciśnień (jego cena do negocjacji), 1653/18 (13710 m2), 1658/18 (1348 m2), 1662/18 (4059 m2), 1672/18 (25 m2), 1678/18 (2905 m2), 1683/18 (5815 m2), 1690/18 (1196 m2), 1691/18(487 m2), 1698/18 (820 m2), 1699/18 12211 m2), 1873/18 (4508 m2), 1880/18 (4085 m2), 1882/18 (492 m2), 1884/18 (7024 m2), 1886/18 (3665 m2), 1888/18 (229 m2), 1965/18 (7847 m2), 2023/18 (902 m2), 2031/18 4358 m2), 2033/18 (5828 m2), 2036/18 383 m2), 2037/18 357 m2) i 2039/18 (297 m2) w cenie wywoławczej 90 PLN netto za m2, 

- działek gruntowych  zlokalizowanych na terenie byłego I kompleksu Huty w okolicach ulicy ks. majora K. Woźniaka o  nr geodezyjnych:

1790/18 (7374 m2), 1794/18 (9569 m2), 1795/18 (104 m2), 1799/18 (7079 m2), 1839/18 (4895 m2) i 1974/18 (855 m2) w cenie wywoławczej 100 PLN netto za m2.

Istnieje możliwość negocjacji cen nieruchomości.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki w Katowicach przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oferenta oraz adres zameldowania, ksero dowodu osobistego bądź paszportu; w przypadku osoby prawnej: nazwa firmy, siedziba, jej forma prawna, odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, nr NIP i REGON,
  • oferowaną cenę zakupu netto,
  • dane kontaktowe: e-mail, telefon.

Termin otwarcia ofert – następnego dnia po upływie terminu wpływu.

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza oferowana cena i forma płatności.

O wyborze oferty Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji zawiadomi wybranego oferenta telefonicznie lub e-mailowo.

Warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie uzyskanie na nią zgody organów korporacyjnych HMN Szopienice S.A w likwidacji , w tym Rady Nadzorczej spółki.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia bez wyboru którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub wielu podmiotów z którymi podejmie negocjacje.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod numerem telefonu  662-352-354 lub (032) 759-13-02.  

TAK

NIEZapytanie do oferty: