HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości (numer oferty: N0303) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDFOpis:

W dniu 19 sierpnia na łamach Gazety Wyborczej ukazało się ogłoszenie o następującej treści:

 

Likwidator Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

Zaprasza do Składania ofert na

 

Zakup w całości jak i w części, prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości (działek):

 

  1. nieruchomości (działek) położonych w Katowicach w rejonie ul. Ks. majora K. Wożniaka  (dawny I kompleks huty) o numerach geodezyjnych 1636/18, 1639/18, 1640/18 zabudowana budynkiem wieży ciśnień wpisanym w rejestr konserwatora zabytków, 1653/18, 1658/18, 1662/18, 1672/18, 1678/18, 1683/18, 1690/18, 1691/18, 1698/18, 1699/18, 1725/18, 1727/18, 1784/18, 1785/18, 1790/18, 1793/18, 1794/18, 1795/18, 1796/18, 1799/44, 1800/44, 1837/18, 1839/18, 1858/18, 1860/18, 1861/18, 1867/18, 1873/18, 1880/18, 1882/18, 1884/18, 1886/18, 1888/18, 1912/18, 1915/18, 1919/18, 1920/18, 1924/18, 1934/18, 1965/18, 1974,18, 1977/18, 2008/18, 2009/18, 2010/18, 2015/18, 2016/18, 2023/18, 2026/18, 2031/18, 2031/18, 2033/18, 2035/18, 2036/18, 2037/18, 2039/18, 2048/18, 2049/18, 2050/18, 2051/18, 2056/18, 2057/18 zabudowana budynkiem magazynu farb i lakierów o pow. ok. 420 m2 i 2059/18.

Razem  66 działek o łącznej powierzchni ok. 180 000 m2.

 

 

  1. Nieruchomości (działek) położonych w Katowicach w rejonie ul. Roździeńskiej i 11 Listopada (dawny II kompleks huty) o numerach geodezyjnych 1000/77, 1001/79, 1003/79, 1196/8, 1198/8, 1330/8, 1406/8, 1407/8, 1411/8, 390/8 zabudowana budynkiem po wentylatorze kopalnianym o pow. ok. 100 m2, 771/77, 772/77, 773/77, 774/77, 776/77, 780/77, 781/77, 785/77, 786/77, 787/77, 793/79, 794/79, 795/79, 803/79, 804/79, 820/77, 878/77, 897/77, 907/79, 909/77, 913/77, 973/79, 992/77, 993/77, 995/77, 997/77 i 998/77.

Razem  37 działek o łącznej powierzchni ok. 77 000 m2.

  1. nieruchomości (działek)  położonych w Katowicach przy ul. Krakowskiej  o numerach geodezyjnych 344/59, 345/59, 353/53, 354/53, 362/51, 363/51, 365/51, 366/51, 368/48, 369/48, 371/45, 372/45, 374/36, 375/36, 377/37, 378/37, 380/38, 381/38, 412/51, 413/51, 417/55, 418/55, 815/77 i 817/77.

Razem  24 działki o łącznej powierzchni ok. 15 000 m2.

 

 

 

  1. nieruchomości (działek)  położonych w Katowicach Ligocie  przy ul. Zielonogórskiej o numerach geodezyjnych 3/250, 3/314, 3/315, 3/317 zabudowana budynkiem magazynowym o pow. ok. 500 m2 i 3/318 zabudowana budynkiem magazynowym w 7/15 jego części.

Razem 5 działek o łącznej powierzchni ok. 4 900 m2.

 

 

  1. nieruchomości (działki)  położonej w Katowicach przy ul. Obr. Westerplatte o numerze geodezyjnym 175/15 o pow.2 080 m2, zabudowana budynkami b. fabryki wyrobów ogniotrwałych.

 

Ceny nieruchomości do uzgodnienia.

 

Oferty należy składać w sekretariacie głównym Spółki w Katowicach przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy,
  • w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko oferenta oraz adres zameldowania, ksero dowodu osobistego bądź paszportu; w przypadku osoby prawnej: nazwa firmy, siedziba, jej forma prawna, odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, nr NIP i REGON,
  • oferowaną cenę zakupu netto,
  • dane kontaktowe: e-mail, telefon.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub odstąpienia od niniejszego ogłoszenia bez wyboru którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub wielu podmiotów z którymi podejmie negocjacje.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” SA w likwidacji zawiadomi oferentów telefonicznie lub e-mailowo.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod numerem telefonu  662-352-354 lub (032) 759-13-02.  

TAK

NIEZapytanie do oferty: