HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości (numer oferty: N0284) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDFOpis:

     W dniu 19.06.2015 roku na łamach Rzeczpospolitej w dodatku Komunikaty i ogłoszenia okazało się ogłoszenie Likwidatota spółki o sprzedaży nieruchomości.

      Poniżej treść ogłoszenia a w w załącznikach zamieszczone w ogłoszeniu fotografie.

 

 

Ogłoszenie HMN Szopienice SA w likwidacji

o zamiarze zbycia nieruchomości  w Katowicach przy ul. ks. majora Karola Woźniaka

 

Likwidator   Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji

w Katowicach, ul. ks. majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

OFERUJE DO SPRZEDAŻY NIŻEJ PREZENTOWANE NIERUCHOMOŚCI:

 

Zdjęcie 1

nieruchomość zlokalizowaną w Katowicach przy ulicy ks. majora K. Woźniaka, 5 km od A-4, teren o powierzchni ok 5,2 ha zabudowany dwoma budynkami o powierzchni użytkowej 3795 m2

Zdjęcie 2

nieruchomość zlokalizowaną w Katowicach przy ulicy ks. majora K. Woźniaka,5 km

od A-4, teren o powierzchni ok 2,5 ha zabudowany pięcioma budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni użytkowej 2200 m2

Zdjęcie 3

nieruchomość zlokalizowaną w Katowicach przy ulicy ks. majora K. Woźniaka,

5 km od A-4, teren o powierzchni ok 7,9 ha zabudowany zabytkowym budynkiem wieży ciśnień

Zdjęcie 4

nieruchomość z lokalizowaną w Katowicach przy ulicy ks. majora K. Woźniaka,

5 km od A-4, teren o powierzchni ok 1,1 ha niezabudowany

Zdjęcie 5

nieruchomość z lokalizowaną w Katowicach przy ulicy ks. majora K. Woźniaka,

5 km od A-4, teren o powierzchni ok 1,0 ha niezabudowany

Zdjęcie 6

nieruchomość z lokalizowaną w Katowicach przy ulicy ks. majora K. Woźniaka,

5 km od A-4, teren o powierzchni ok 1,7 ha niezabudowany

 

 

Zdjęcie 7

nieruchomość zlokalizowaną w Katowicach- Ligocie  przy ulicy Zielonogórskiej,

3 km od A-4, teren o powierzchni ok 0,5 ha zabudowany budynkiem magazynowym o powierzchni

użytkowej ok. 500  m2

CENY NIERUCHOMOŚCI DO UZGODNIENIA.

Istnieje możliwość zakupu poszczególnych działek składających się na w/w nieruchomości.

Oprócz wymienionych HMN Szopienice posiada do sprzedaży szereg

innych działek zlokalizowanych w rejonie ulic Woźniaka, 11 Listopada,

 Roździeńskiej i Krakowskiej.

Oferty należy składać w sekretariacie głównym Spółki w Katowicach

przy ulicy ks. majora Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14,

w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia.

 

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji

zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub

odstąpienia od niniejszego ogłoszenia bez wyboru

którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny oraz zastrzega

sobie prawo wyboru jednego lub wielu podmiotów z którymi

podejmie negocjacje.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będzie

można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 pod numerem

telefonu (032) 759-13-02 oraz 662 352 354.  W tych samych dniach i

godzinach można oglądać oferowane do sprzedaży nieruchomości.

TAK

NIEZapytanie do oferty: