HMN Szopienice S.A. w likwidacji
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości (numer oferty: N0281) Zobacz wszystkie oferty Eksportuj do PDF



Opis:

W dniu 21 kwietnia 2015 roku na łamach Gazety Wyborczej w dodatku Komunikaty ukazało się ogłoszenie Likwidatora Spółki o sprzedaży nieruchomości.

 

Poniżej treść ogłoszenia:

 

Ogłoszenie HMN Szopienice SA w likwidacji

o zamiarze zbycia nieruchomości

w Katowicach przy ul. ks. majora Karola Woźniaka

Likwidator

Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji

w Katowicach, ul. Ks. Majora Karola Woźniaka 12c, 40-389 Katowice

OFERUJE DO SPRZEDAŻY W ATRAKCYJNYCH CENACH

NIŻEJ PREZENTOWANE NIERUCHOMOŚCI

Zdjęcie 1

nieruchomość przemysłową, zlokalizowaną w Katowicach przy ulicy ks. majora K. Woźniaka, 5 km od A-4, teren o powierzchni ok 5,2 ha zabudowany dwoma budynkami o powierzchni użytkowej 3795 m2

Zdjęcie 2

nieruchomość przemysłową, zlokalizowaną w Katowicach przy ulicy ks. majora K. Woźniaka,5 km

od A-4, teren o powierzchni ok 2,5 ha zabudowany pięcioma budynkami magazynowymi o powierzchni użytkowej 2200 m2

Zdjęcie 3

nieruchomość przemysłową, zlokalizowaną w Katowicach przy ulicy ks. majora K. Woźniaka,

5 km od A-4, teren o powierzchni ok 7,9 ha zabudowany zabytkowym budynkiem wieży ciśnień

Zdjęcie 4

nieruchomość przemysłową, z lokalizowaną w Katowicach przy ulicy ks. majora K. Woźniaka,

5 km od A-4, teren o powierzchni ok 1,1ha niezabudowany

Zdjęcie 5

nieruchomość przemysłową, zlokalizowaną w Katowicach przy ulicy ks. majora K. Woźniaka,

5 km od A-4, teren o powierzchni ok 1,2 ha zabudowany budynkiem magazynowym o powierzchni

użytkowej 420 m2

Zdjęcie 6

nieruchomość przemysłową, zlokalizowaną w Katowicach- Ligocie  przy ulicy Zielonogórskiej,

3 km od A-4, teren o powierzchni ok 0,5 ha zabudowany budynkiem magazynowym o powierzchni

użytkowej ok. 500  m2

 

Istnieje możliwość zakupu poszczególnych działek składających się na w/w nieruchomości.

Oprócz wymienionych HMN Szopienice posiada do sprzedaży szereg

innych działek zlokalizowanych w rejonie ulic Woźniaka, 11 Listopada,

 Roździeńskiej i Krakowskiej.

Oferty należy składać w sekretariacie głównym Spółki w Katowicach

przy ulicy Ks. Mjra Karola Woźniaka 12c w godzinach 9 do 14,

w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia.

 

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji

zastrzega sobie prawo zmiany treści oraz odwołania lub

odstąpienia od niniejszego ogłoszenia bez wyboru

którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny oraz zastrzega

sobie prawo wyboru jednego lub wielu podmiotów z którymi

podejmie negocjacje.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będzie

można uzyskać w godzinach 9.00-14.00. pod numerem

telefonu (032) 759-13-02; 662 352 354.  W tych samych dniach

i godzinach można oglądać przedmioty ogłoszenia

Załączniki:

TAK

01.05.2015

NIE



Zapytanie do oferty: